Mag je parkeren bij een Kiss and Ride zone

Parkeren in een Kiss and Ride zone is niet toegestaan, daar kunnen we vrij kort over zijn. De enige toegestane actie is het in en uit laten stappen van passagiers bij plaatsen zoals treinstations of festivalterreinen.

Uiteraard mag je wel even in en om je auto wachten op de passagiers, of de bagage in- en uitladen. Maar je auto daadwerkelijk parkeren en iets anders gaan doen is niet toegestaan.

Inhoud van dit artikel

De geschiedenis van het Kiss & Ride bord

Volgens dit oude artikel: “Who created Kiss and Ride (Washington Post)” is de Kiss and Ride rond 1965 ontstaan in Amerika. De Amerikaan Walter J. McCarter schijnt de zone te hebben bedacht nadat hij het “kissing ritual” had gezien bij de metro.

Het duurde overigens nog een flink aantal jaar voordat het Kiss and Ride bord in Nederland zijn intrede maakte. Ongeveer 25 jaar geleden werd dit bord voor het eerst zichtbaar in de Nederlandse straten. Inmiddels is het bord niet meer weg te denken!

Voor situaties waar kort parkeren wel is toegestaan, kun je gebruik maken van onze kort parkeren borden.

Onze Kiss and Ride borden

Vanaf:  44,00 excl. btw
Vanaf:  44,00 excl. btw
Vanaf:  59,00 excl. btw
Aanpassen
Vanaf:  59,00 excl. btw

Boete parkeren in Park and Ride zone

De boete voor het parkeren in een Park and Ride zone is vastgesteld op €95 in 2022. Dit bedrag is exclusief €9 administratiekosten. In totaal kun je dus een boete krijgen van €104.

Deze overtreding is vastgelegd in Artikel 24 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990). In artikel 24, eerste lid, onderdeel D staat:

“De bestuurder mag zijn voortuig niet parkeren op een parkeergelegenheid:

  1. voor zover zijn voertuig niet behoort tot de op het bord of op het onderbord aangegeven voertuigcategorie of groep voertuigen;
  2. op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of op het onderbord is aangegeven;
  3. op dagen of uren waarop dit blijkens het onderbord is verboden;

Je kunt dus een bekeuring krijgen voor het parkeren in een Park and Ride zone omdat je met een ander doel parkeert dan dat het bord aangeeft.

Bezwaar maken tegen boete parkeren in Park and Ride zone

Een Park and Ride zone is vrij duidelijk en bezwaar maken tegen een boete heeft waarschijnlijk niet veel zin. Tenzij een verkeerd verkeersbord is gebruikt. Hieronder staan een aantal mogelijkheden waar een bezwaar kans maakt

  • Er is geen gebruik gemaakt van een officeel Park and Ride bord
  • De boete is gegeven buiten de uitsluitingstijden van het onderbord
  • De Park and Ride zone is niet duidelijk aangegeven

Maak altijd een foto van de situatie wanneer je een bekeuring hebt gekregen. Dit geeft het maken van bezwaar een betere kans op het laten vervallen van de boete.