Is parkeren op de stoep toegestaan of verboden

In Nederland is het niet toegestaan om je auto op de stoep te parkeren. Volgens de wetgeving is het alleen toegestaan om je auto in een parkeervak te parkeren, of aan de rijbaan. Uiteraard is elke situatie uniek en zijn er ook uitzonderingen. Het parkeren op de stoep is dus verboden en je kunt hier een boete voor krijgen.

Inhoud van dit artikel

Mag je met twee wielen op de stoep parkeren?

Nee, je mag niet met twee wielen op de stoep parkeren. De wetgeving in Nederland schrijft namelijk letterlijk voor dat je in een parkeervak moet parkeren of aan de rijbaan indien dit mogelijk is. Met twee wielen op de stoep parkeren is daarom ook niet toegestaan.

Wanneer mag je wel parkeren op de stoep?

Er zijn echter uitzonderingen, waarmee je wel op de stoep mag parkeren. Een aantal voorbeelden staan hieronder toegelicht.

Parkeren tijdens vuil ophaaldagen
Veel straten in Nederlandse woonwijken zijn erg smal. Daarom parkeren auto´s vaak met twee wielen op de stoep wanneer er vuilnis of oud papier opgehaald wordt. Hierdoor wordt de straat een stukje breder en kan de vuilniswagen er sneller en eenvoudiger doorheen.

Verkeersbord E08a
Gemeentes en overheden kunnen er ook voor kiezen om in smalle straten een uitzonderingsbord te plaatsen dat aangeeft dat parkeren op de stoep met twee wielen wél is toegestaan. Dit is parkeerbord E08a. In een dergelijke situatie is het dan wel toegestaan om je auto half op het trottoir te plaatsen. Uiteraard wel enkel aan de zijde waar het bord geplaatst is. Het andere bord wat hieronder getoond wordt kan gebruikt worden om mensen extra attent te maken op de parkeersituatie.

Boete op de stoep parkeren

De boete voor parkeren op de stoep bedraagt in 2022 €100, exclusief administratiekosten. Deze boete valt onder de noemer fout parkeren. In meerdere situaties kan deze boete uitgeschreven worden. De boete kun je krijgen van de politie, maar ook van toezichthouders.

Feitcode R315b: parkeren op de stoep

Krijg je een boete voor parkeren op de stoep? Dan is dit een boete met feitcode R315b. De officiële omschrijving van deze boete is: “Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken door stil te staan op het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of ruiterpad”

Parkeren op de stoep is ondergebracht in Artikel 10 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, waar dus in staat dat parkeren op de stoep verboden is. Dit geldt overigens ook voor laden en lossen, in- of uitstappen etc.

Wel is de kans groot dat je eerst netjes gevraagd wordt om je auto te verplaatsen. Een boete voor even iemand laten uitstappen zul je niet snel krijgen.

Bezwaar maken tegen boete parkeren op de stoep met feitcode R315b

Heb je een boete gekregen voor parkeren op de stoep en ben je het hier niet mee eens? Dan kun je bezwaar maken tegen de boete voor parkeren op de stoep met feitcode R315b. Hieronder staan een aantal gegronde redenen waarom jij géén boete hoeft te betalen:

  • De plek waar je geparkeerd stond ziet er niet uit als een stoep (bijvoorbeeld geen stoeprand)
  • Je hebt een ontheffint vanwege werkzaamheden
  • Rijbaan en voetbal zijn niet van elkaar te onderscheiden (zoals gedeelde bestrating)
  • Je hebt in een berm geparkeerd.